top of page

Danışmanlık Nedir?

1

Özel bir alanda uzmanlaşmış kişi veya kişilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri belirli bir zaman zarfında hizmet verdikleri kuruluşa yada bireye tanımlanmış iş tarifine uygun bir şekilde aktarması işine danışmanlık denir.  

Doğru Danışmanlık Firması Seçiminde Hangi Kriterlere Bakılmalıdır?

2

Nitelikli personel, Referanslar (İş bitirme), Organizasyon yapısı, Deneyim ve Yeterli teknik donanım 

Yatırım Danışmanı Kimdir?

3

Yatırım danışmanı; sermaye piyasası araçlarının kâr ve zarar analizini yapmak adına firma, şirket ya da şahıslara yatırım danışmanlığı hizmeti veren, yazılı ya da sözlü tavsiyelerde bulunan, yatırım analizi yapan kişidir.

Yatırım Danışmanı Ne İş Yapar? Yatırım Danışmanının Görevleri Nelerdir?

4

Yatırımcılar için risksiz ve getiri potansiyeli yüksek olan yatırım araçlarını tespit etmek gibi sorumlulukları bulunan yatırım danışmanının başlıca görevleri aşağıdaki gibidir
 

 • Sermaye piyasası araçlarını ve bu araçları ihraç eden kuruluşları incelemek,

 • Yatırımcıların yasal mevzuata ve idari işlemlere bağlı kalmasını sağlamak,

 • Müşterilerin yatırım beklentisi ve risk limitlerini göz önünde bulundurarak analiz yapmak,

 • Danışmanlığı başarıyla sonuçlandırmak adına piyasaya hakim olmak,

 • Yatırımcıları sermaye piyasası araçları hakkında bilgilendirmek ve yönlendirmek,

 • Müşterilerin varlık ve bütçelerine uygun yatırım aracı seçmelerini sağlamak,

 • Varlığı olan müşterileri tespit etmek ve onlarla iletişime geçmek,

 • Çalıştığı iş yerine komisyon kazandırmak,

 • Etkili çalışma yöntemi belirlemek adına yatırım araçlarını takip etmek ve güncel değişiklikleri gözlemlemek,

 • Müşteri potansiyelini arttırmak adına çalışmalar yapmak, yatırım alanında eğitim almak.

Gayrimenkul Danışmanı Kimdir?

5

Gayrimenkul danışmanı, emlak gibi taşınmazların kiralanması ya da satılmasını sağlayan kişidir. Gayrimenkul danışmanları bağımsız ya da gayrimenkul şirketlerinde çalışabilir.

Gayrimenkul Danışmanının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

6

Gayrimenkul danışmanlarının en önemli sorumluluğu, alıcı ve satıcılara bilgi vermektir. Gayrimenkul danışmalarının diğer görev ve sorumlulukları ise şöyle sıralanır;
 

 • Gayrimenkul konusunda alıcı ve satıcılara minumum gelir ile maksimum kazanç sağlamak konusunda bilgi vermek,

 • Müşteri ve potansiyel müşteriler ile samimi ilişkiler geliştirmek,

 • Gayrimenkul finansmanı, değerleme yöntemleri ve ipotek kredileri gibi farklı alanlarda bilgi sahibi olmak,

 • İnşaat ve gayrimenkul muhasebesi konusunda bilgi sahibi olmak,

 • İskan kanunu, belediye kanunu ve imar kanunu gibi gayrimenkul alanında düzenlenen yasalar ve diğer yasal süreçleri yakından takip etmek.

Gayrimenkul Geliştirme Uzmanı Kimdir?

7

Gayrimenkul geliştirme uzmanı, bir projenin arsa tespit aşamasından değerleme ve satışına kadar geçen süreçleri yönetmekle sorumludur.

Gayrimenkul Geliştirme Uzmanının Sorumlulukları Nelerdir?

8

Kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışma imkanı bulunan meslek profesyonellerinin sorumlulukları şunlardır;
 

 • Gayrimenkul projeleri geliştirmek,

 • Yeni projeler için ön fizibilite analizleri yürütmek,

 • Tüm proje paydaşlarının proje durumu hakkında bilgilendirilmesini sağlamak,

 • Konut projeleri ve mevcut mülkler üzerinde varlık yönetimi yapmak,

 • Mülk müzakereleri, satın alma ve satış faaliyetleri ile ilgili çeşitli işlem belgelerini incelemek ve hazırlamak,

 • Tarihsel yapıları değerlemek,

 • Kentsel dönüşüm projelerini koordine etmek,

 • Finansal bilgileri güncelleyerek proje geliştirme sürecini hızlandırmak,

 • Gayrimenkul piyasasını analiz etmek,

 • Bütçe ve proje zaman çizelgeleri hazırlamak,

 • Kredi derecelendirme çalışmaları yapmak,

 • Finansman alternatifleri araştırmak,

 • Emlak satışı için pazarlama stratejilerinin hazırlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olmak,

 • Planlama ve geliştirme ihtiyaçlarını ifade eden raporlar hazırlamak ve sunmak,

 • Arazi planlamacıları, mühendisler dahil olmak üzere diğer meslek profesyonelleriyle iş birliği içerisinde çalışmak,

 • Tüm işlemlerin yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlamak.

Finansal Danışman Nedir?

9

Finansal danışman; kişilere ve kurumlara, finans alanında yardım ve destek sağlayan kişilerdir. Bireylerin veya şirketlerin taşınır veya taşınmaz varlıklarını piyasalarda değerlendirme işini yürüten finansal danışmanlar, aynı zamanda bireysel emeklilik ve hayat sigortası gibi konularda da hizmet verirler.

Finansal Danışman Ne İş Yapar?

10

Finansal danışmanlar tüm maddi konularla ilgilenirler. Başlıca görevleri şunlardır:
 

 • Portföy yönetimi yapmak,

 • Finans piyasalarının geleceği hakkında analiz yapmak ve bunu raporlamak,

 • Yatırım ortamları için fizibilite işlemleri gerçekleştirmek,

 • Bilanço analizi yapmak,

 • Banka ilişkilerinin yönetimi sağlamak,

 • Finansal tüm hareketleri planlamak.

ss
Soru Sor

Teşekkürler!

bottom of page